Flash tasarım kullanıyorsunuz ve başlığı değiştirmeyi çok istemişsinizdir. Cevabı burada. Aşağıdaki kodu, tasarım ayarlarında Tasarım Üzerindeki yazı kısmına yapıştırıp kaydedin.

Kod içerisinde kırmızı ile belirttiğim flash linkini kendinize göre değiştirmeyi unutmayınız:

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür!...<script type="text/javascript">
function Header()
{  
    document.write('<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="888" height="136">');
   
      document.write('<param name="movie" value="http://www.fileden.com/files/2007/11/27/1609650/hfintroflashh.swf?color=0x300638&headerTitle='+encodeURI("")+'" />');

      document.write('<param name="allowScriptAccess" value="always">');
      document.write('<param name="quality" value="high" />');

      document.write('<embed src="
http://www.fileden.com/files/2007/11/27/1609650/hfintroflashh.swf?color=0x300638&headerTitle='+encodeURI("")+'" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="888" height="136" allowScriptAccess="always">');

    document.write('</embed>');

    document.write('</object>');
}
</script>
deneme
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol